Filmamasoner

Emilie Altenloh og kinoens sosiologi

Ingvild Abildgaard Jansen 30/12/2014 Analyse No Comments on Emilie Altenloh og kinoens sosiologi

Den første boken om film med kvinnelig forfatter, fylte i 2014 hundre år.

Da den tyske sosiologen Emilie Altenloh (1888-1985) ga ut sin doktorgradsavhandling, Zur Soziologie des Kino: Die Kino-Unternehmung und die Sozialen Schichten Ihrer Besucher (1914), ble hun den første kvinnen som noensinne hadde skrevet en bok om film. Dessuten regnes avhandlingen som den første egentlig vitenskapelige undersøkelsen av filmbruk. Den var en av de mest siterte i sitt felt.

Altenloh fremlegger en analyse av 2400 spørreskjema basert på svar gitt fra kinogjengere i Mannheim i Tyskland, som gir opplysninger om den sosiale sammensetningen av det daværende tyske kinopublikummet. Dette antyder blant annet kjønnsforskjeller i resepsjonsmønstrene, både når det gjelder valg av filmsjanger og måten man opplever filmene på.

Vi får vite filmpreferansene til både barn og voksne av begge kjønn, og de voksne er oppdelt i forskjellige yrkestyper og andre sosiale grupper. For eksempel viser det seg at omtrent like mange mannlige og kvinnelige kontorarbeidere likte naturdokumentarer, men at de ofte likte forskjellige aspekter ved dokumentarfilmene.

altenlohbok2Altenloh kommer også med viktige innsikter angående klasse. Hun viser i tillegg færre fordommer mot og mer innsikt i arbeiderklassen, samt film som underholdningsform, enn mange samtidige sosiologiske studier gjorde.

Altenloh undersøker ikke mulige påvirkninger, og tar derfor ikke stilling til filmenes eventuelle positive eller negative effekter på publikum. Avhandlingen forblir av interesse i dag fordi den gir et unikt innblikk i tidlig filmproduksjon og det kinogående publikum i kinofilmens tidlige år.

Emilie Altenloh studerte også zoologi og biologi og var dessuten økonom. Hun hadde sterke sosialpolitiske interesser, og hennes karriere beveget seg etter hvert mot politikken, hvor hun hadde diverse administrative stillinger og politiske verv. Etter andre verdenskrig var hun en av grunnleggerne av Det frie demokratiske parti i Hamburg, og ble den første kvinnen til å bli valgt inn i styret i en av gruppene. Mellom 1961 og 1965 var hun representant i Tysklands folkevalgte Parliament, Forbundsdagen.

For videre interesserte:

Informasjon om Emilie Altenloh er ikke alltid så lett tilgjengelig, til tross for at avhandlingen hennes ble gjenoppdaget på 1970-tallet og fikk en del ny oppmerksomhet. Hun har sin egen Wikipedia-side, under navnet Emilie Kiep-Altenloh, men denne er på tysk. Avhandlingen er tilgjengelig i sin helhet på tysk her. Utdrag fra eller deler av avhandlingen, oversatt til engelsk, kan leses i bind III av Film Theory: Critical Concepts in Media and Cultural Studies (2004) og i German Essays on Film (2004).

Kilder:

Altenloh, Emilie (1914) A Sociology of the Cinema: The Audience. I: Simpsons, Philip, Utterson, Andrew og Shepherdson, K.J. (red.) (2004), Film Theory: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, volume III. London: Routledge.

Gentikow, Barbara (red.) (2009), Medievitenskap bind 3. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

McCormick, Richard W. og Alison Guenther-Pal (red.) (2004), German Essays on Film. New York: The Continuum International Publishing Group Inc.

McKernan, Luke (11. august 2012) A sociology of the cinema [Internett], The Bioscope. Tigjengelig fra: http://thebioscope.net/2012/08/11/a-sociology-of-the-cinema/ [Lest 18. desember 2014

Bildet er et stillbilde fra den tyske filmen Der Student von Prag (1913). Den regnes gjerne som verdenshistoriens første uavhengige film, eller indiefilm.

Liker du denne artikkelen? Del den da vel!

Om Skribenten

Ingvilds spesialfelt er animasjon – både animerte filmer og tv-serier. Andre interesseområder er dokumentar, komedie, science fiction og fantasy, og skrekk. Tidligere har hun jobbet i studentmagasinet Atrium (UiB), filmbloggen.net og filmmagasinet Heft!g. Hun har to bachelorgrader fra Universitetet i Bergen: En i kultur- og samfunnsvitenskap med spesialisering i japansk, og en i medievitenskap. Nå går Ingvild på masterprogrammet i medievitenskap ved UiB.

Legg igjen en kommentar