Filmamasoner

Kampklare Kvinner

Bodil Aga Aandstad 20/04/2012 Analyse No Comments on Kampklare Kvinner

Kvinner som bokser? God forbid!

Nylig spurte på en mann meg om jeg tenkte på meg selv som kvinne eller som menneske. Det er nærliggende å tenke seg at kvinnene i Boxing with Her ville svart: “I’m a boxer!”

I denne dokumentarens hjemland, Tunis, blir boksing sett på som ufeminint. En kvinne skal aller helst ofre alt for sin mann. Om hun bokser bør hun forsake dette dagen hun stifter familie. For kvinnene i Boxing With Her er kravet om et sådan offer utenkelig.
Bokserne vi møter tilskrives å ha “the courage of men.” Samtidig hevder en av dem at kvinner som ikke bokser later som de er delikate. I så måte kan det virke som disse kvinnene bevisst prøver å ha være ufeminine og rå, at de søker bokserringens maskuline råskap. Likevel er det et uungåelig faktum at mange av kvinnene begynner å bokse for å beskytte seg selv. En av dem er også fantastisk musikalsk i stilen. Trinnene hennes danser, og stønnene som følger slagene hennes lyder som sang.

Filmens tematikk gir tidvis assosiasjoner til maskuliniserte idrettsgrener generelt. Skepsisen til kvinner som velger å utøve disse grenene kan være skyhøy, også her til lands. I Tunis opplever boksere å bli trakassert for det de velger å gjøre. Dette selv om de møter økt mengde respekt, også blant menn.
For å fyret mer opp under filmens potensiale burde dokumentaren hatt en skarpere fokus. Bokserne blir spurt om det meste, og noe er så trivielt at man begynner å kjede seg. Man kan undre seg hvorfor filmskaperne ikke velger å fokusere mer på eksempelvis hvordan noen synes kvinneboksing er en synd, mens andre mener sporten er fysisk og dermed ikke privat (slik religion er).

Boxing With Her er av varierende teknisk kvalitet, og da det meste av filmens småprat ikke er oversatt er det sikkert en fordel om tilskueren kan noe arabisk. Tematikken er interessant, men ikke brennhet.

Filmen vises på Arabiske Filmdager 2012.

Liker du denne artikkelen? Del den da vel!

Om Skribenten

Legg igjen en kommentar