Filmamasoner

All posts by

Håpets fravær

Åpningsfilmen for årets Arabiske Filmdager var sterk kost. Sofia Amaras dokumentar om tilstandene under opprørene i Syria er hjerteskjærende. [...]

April 22, 2012 Analyse

Kampklare Kvinner

Kvinner som bokser? God forbid!

[...]

April 20, 2012 Analyse