Konstgjorda kvinnor: Ex Machina och kvinnliga AIs i film

Kvinnor i fiktionens värld ofta är idealiserade, framställda som ouppnåeliga, omänskliga drömbilder. Hur är det med kvinnliga A.I?

[...]

April 4, 2016 Analyse, Analyse